Rijbewijs halen

Autorijopleiding (Rijbewijs B).

Op jouw persoonlijke wensen afgestemd! De keuze is aan jou om te beslissen of je losse lessen neemt of kiest voor een van de pakketten. Je geeft zelf aan hoeveel je per week wilt lessen. Je mag zelf je examentijd bepalen mits voorhanden. Na een aantal lessen plan je een theorieexamen, dat doe je via de rijschool. En voor je het weet heb je het rijbewijs in je zak!


Hoeveel lessen heb ik nodig?

Dit is afhankelijk van je vorderingen. Ben je handig met de auto en pak je het snel op dan scheelt dit aanzienlijk in je lessen, heb je dit niet doe je er vaak iets langer over. Gemiddeld heb je zo ongeveer 40 uur nodig. Afhankelijk van de vorderingen kan dit meer of minder zijn, er wordt gelest met een instructiekaart een must om je stap voor stap in de goede richting te brengen.


Je hebt drie dingen nodig om veilig te kunnen autorijden.

tijd-kennis-waarnemen, welke is denk je het belangrijkste, ben je er achter dan merk je dat je hier aan het juiste adres bent.


Theorie examen.

Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting. Je moet ongeveer een half uur voor aanvang van het examen aanwezig zijn. Het theorie examen bestaat uit twee onderdelen. n onderdeel bevat 25 vragen over gevaarherkenning. Het tweede onderdeel bevat 40 vragen, waarvan 30 over verkeersregels en 10 over verkeersinzicht. Bij gevaarherkenning krijg je vragen over hoe je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie. Bij verkeersregels en verkeersinzicht gaat het om ja/nee vragen, meerkeuzevragen en vragen waar je zelf een getal moet invullen. Je moet minimaal 13 van de 25 vragen over gevaarherkenning en 35 van de in totaal 40 vragen over verkeersregels en verkeersinzicht goed beantwoorden om te slagen.


Bladeren door het theorie-examen auto, motor en bromfiets.

Ook kunnen kandidaten dan de examenvragen markeren. De blader- en markeermogelijkheid in het examen is eerder al getest; de kandidaten waren er volgens het CBR heel tevreden over. In het nieuwe examen kunnen kandidaten niet alleen bladeren, ze kunnen ook zelf de examentijd indelen en een gemarkeerde vraag op een later moment tijdens het examen nog eens bekijken. Er is geen antwoordtijd per vraag ingesteld. De kandidaat kan zijn examentijd dus zelf indelen en ziet boven in het scherm hoeveel tijd hij nog heeft voor het examen. Het examenonderdeel 'gevaarherkenning' in het theorie-examen voor de auto krijgt deze opties niet.


Driekwart gebruikte nieuwe functies.

Vanaf zaterdag 18 februari werden de nieuwe onderdelen uitgeprobeerd op de examenplaatsen in Amsterdam, Arnhem, Barendrecht, Eindhoven en Zwolle. Op die dag zijn ruim 1.200 kandidaten op examen geweest. Na afloop werden kandidaten ondervraagd. Ruim driekwart van de kandidaten maakte gebruik van de blader- en markeerfunctie. Van hen gaf 96 procent aan het prettig te vinden dat ze hun eigen tijd konden indelen. Er verandert met deze invoering overigens niets aan de inhoud van de theorie-examens. Het CBR kijkt intussen naar de mogelijkheden voor de volgende verbetering van het theorie-examen, bijvoorbeeld een vraag waarbij de kandidaat het antwoord aanwijst in een afbeelding De dichtstbijzijnde, merkbare verandering die in het theorie-examen doorgevoerd kan worden gaan kandidaten op 6 augustus merken in Rijswijk en Zwolle. Nieuwe vraagtypes bevatten minder tekst en moet je op een andere manier beantwoorden. Denk hierbij aan hotspot vragen, sleepvragen of selectpointvragen. Tijdens de proef test het CBR een sleepvraag. Om antwoord te geven op een vraag zoals in onderstaande afbeelding sleept een kandidaat de cijfers 1, 2, en 3 naar de voertuigen in de betreffende afbeelding. Vind je dat de auto eerst mag, dan sleep je cijfer 1 naar de auto. Mag de voetganger als tweede? Dan sleep je cijfer 2 naar de voetganger, etcetera.


Gevaarherkenning.

De vragen over gevaarherkenning moet je beantwoorden door aan te geven wat je in een verkeerssituatie zou doen. De keuze kan zijn:

Voor iedere vraag heb je 8 seconden de tijd om te antwoorden. Dat lijkt kort, maar in het echte verkeer moet je vaak nog veel sneller beslissen wat je doet! Verkeersregels Natuurlijk moet je weten wat de regels in het verkeer zijn om de borden en andere tekens in het verkeer te begrijpen. Je kennis van de verkeersregels wordt in dit onderdeel getoetst. Verkeersinzicht Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig en veilig is om te doen. De vragen worden gesteld aan de hand van verkeerssituaties die je op een grote tv-monitor ziet. Je moet je dan voorstellen dat jij de bestuurder van het CBR-voertuig bent.De geslaagde kandidaat ontvangt een uitslagformulier. De uitslag van het theorie-examen wordt elektronisch geregistreerd en is 1.5 jaar geldig.


Het adres in Arnhem waar je theorieexamen kunt doen.

CBR Examencentrum Arnhem Hazenkamp 10, 6836 BA, Arnhem.


Wat moet ik meenemen naar het theorie-examen?

Voordat je een tussentijdse toets of een praktijkexamen kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen. Als je daarvoor slaagt ontvang je een uitslagformulier. Let op: vanaf 1 oktober 2006 is het niet meer nodig een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) en een pasfoto mee te nemen naar je theorie examen, tusentijdse toets, praktijkexamen.


Wat moet ik meenemen naar het praktijk examen?


Machtig jouw autorijschool met DigiD.

Voordat de rijschool het praktijkexamen voor jou gaat aanvragen moet jij daar eerst toestemming voor geven. Dat doe je met een machtiging. Voordeel hiervan is dat je direct een e-mail ontvangt als de rijschool een praktijkexamen of toets voor je heeft gereserveerd of als je deze is verschoven. Daarnaast zijn jouw adresgegevens automatisch voor jouw rijschool beschikbaar in het reserveringssysteem van het CBR. Het machtigen doe je op mijn.cbr.nl met je DigiD. DigiD is jouw persoonlijke digitale legitimatie voor overheidsdiensten. Geef deze nooit aan een ander. In de flyer staat precies wat je moet doen om je rijschool te machtigen. De machtiging blijft geldig tot je bent geslaagd. Wil je de machtiging eerder intrekken, lees dan eerst de machtigingsvoorwaarden.

 

Examenkandidaat moet Eigen Verklaring van CBR voortaan zelf indienen.

Vanaf 1 november 2017 is het niet langer mogelijk om via TOP internet een Eigen verklaring in te dienen voor uw kandidaten. Dit heeft het CBR besloten, omdat iedereen zélf verantwoordelijk is voor zijn gezondheidsgegevens. Door zelf de Gezondheidsverklaring in te vullen, denkt een kandidaat bewust na over de vragen over zijn gezondheid. Bovendien zijn deze gegevens persoonlijk en zeer vertrouwelijk. Ook verandert per 1 november 2017 de naam Eigen verklaring in Gezondheidsverklaring. Beide namen verwijzen naar hetzelfde document.

 

Belangrijke extra aandachtspunten:


Waarom een naamswijziging?
De naamswijziging van Eigen verklaring naar Gezondheidsverklaring is gekomen door feedback van onze klanten. Zij geven aan dat deze naam beter aangeeft waar het formulier voor bedoeld is: een verklaring over je gezondheid. Als een kandidaat een of meer vragen op deze verklaring met ‘ja’ beantwoordt, krijgt hij ook te maken met een keuringsverslag (voorheen geneeskundig verslag genoemd). Deze naamswijziging wordt geleidelijk ingevoerd omdat de papieren verklaringen voorlopig nog in omloop zijn. Beide namen kunnen dan ook nog voorkomen.

 

Vernieuwing vragenlijst.
Binnenkort wordt ook de vragenlijst van de Gezondheidsverklaring vernieuwd. Het CBR streeft ernaar om sneller en slimmer uit te vragen, zodat mensen niet onnodig verwezen worden naar een arts of specialist. Ook zijn de vragen soms herschreven, vereenvoudigd of opgesplitst. Bovendien is de volgorde van de vragen gewijzigd (van eenvoudig en veelvoorkomend, naar ingewikkelder en zeldzamer). Beide vragenlijsten komen nog enige tijd naast elkaar voor.

 

Bij Verkeersschool Piet Koster worden de (rij)examens gereserveerd via TOP-INTERNET.


Geslaagd voor je autorijexamen en hoe nu verder.

Sinds 1 Oktober 2006 ontvang je niets meer van je examinator, behalve natuurlijk de uitslag, als je geslaagd bent worden je gegevens door gegeven naar de RDW en via hun gaan je gegevens naar de gemeente waar je staat ingeschreven. Zelf ga je naar het gemeentekantoor met 1 pasfoto in kleur en je legitimatiebewijs en het vereiste geld. Doordat het nieuwe rijbewijs van beter (duurzamer) materiaal is gemaakt, beter beveiligd is en centraal wordt aangemaakt, is de prijs hoger. De gemeentelijke leges zijn € 39,75 (tarief 2019) in Wageningen. Na ongeveer 5 werkdagen kun je je rijbewijs afhalen bij het gemeente kantoor. Let op, je ontvangt van het CBR gn rijbewijs. Dat verstrekt de gemeente waar je staat ingeschreven. Zolang je het rijbewijs niet hebt mag je nog geen auto rijden! Ook is het mogelijk een spoedaanvraag te doen. Dat kost aan toeslag spoedprocedure € 34,10 (tarief 2019) extra maar dan kan het rijbewijs de volgende werkdag na 9:30 uur worden afgehaald. Je moet je aanvraag dan wel vr 15:00 uur bij de gemeente indienen.


Let op: u betaalt de kosten van het rijbewijs bij de aanvraag, niet bij het afhalen.

 

Kosten:

Product Tarief
Rijbewijs € 39,75
Eigen verklaring € 37,80
Extra kosten bij spoedaanvraag € 34,10
Extra kosten bij vermissing rijbewijs € 17,10

 

Rijbewijs aanvragen

Neem het volgende mee als u uw rijbewijs komt aanvragen:

Je kunt niet iemand anders machtigen om uw rijbewijs op te halen.

 

Openingstijden:

Zonder afspraak: woensdag van 8:30 - 12:30 uur en vrijdag van 13:30 - 19:00 uur.

Op andere dagen moet je een afspraak voor de aanvraag van je autorijbewijs.

Op afspraak: maandag, dinsdag en donderdag van 8:30 - 16:00 uur, woensdag 13:30 - 16:00 uur, vrijdag tot 12:30 uur.

 

Persoonlijk aanvragen èn ophalen voor de aanvraag van uw rijbewijs kom je twee keer persoonlijk naar Publiekszaken:


De verklaring van rijvaardigheid en verklaring van (medische) geschiktheid worden digitaal door het CBS geregistreerd. Deze hoeft u niet mee te nemen.


Kandidaten pas dag na slagen naar gemeentehuis.

Kandidaten worden verzocht pas de dag NA het behalen van het examen naar het gemeentehuis gaan om het rijbewijs aan te vragen. Het CBR kan niet garanderen dat de gegevens van de kandidaat daarvoor al bekend zijn in het Centraal Rijbewijzen Register van de RDW (bron: cbr).


Verkeersschool Piet Koster © 2019