Rijbewijs halen

Autorijopleiding (Rijbewijs B).

Op jouw persoonlijke wensen afgestemd! De keuze is aan jou om te beslissen of je losse lessen neemt of kiest voor een van de pakketten. Je geeft zelf aan hoeveel je per week wilt lessen. Je mag zelf je examentijd bepalen mits voorhanden. Na een aantal lessen plan je een theorieexamen, dat doe je via de rijschool. En voor je het weet heb je het rijbewijs in je zak!

Hoeveel lessen heb ik nodig?

Dit is afhankelijk van je vorderingen. Ben je handig met de auto en pak je het snel op dan scheelt dit aanzienlijk in je lessen, heb je dit niet doe je er vaak iets langer over. Gemiddeld heb je zo ongeveer 40 uur nodig. Afhankelijk van de vorderingen kan dit meer of minder zijn, er wordt gelest met een instructiekaart een must om je stap voor stap in de goede richting te brengen.

Je hebt drie dingen nodig om veilig te kunnen autorijden.

Tijd-kennis-waarnemen, welke is denk je het belangrijkste, ben je er achter dan merk je dat je hier aan het juiste adres bent.

Veranderingen in theorie-examen auto per 1 november 2020.

Vanaf 1 november 2020 is het theorie-examen voor de auto anders ingericht. De examenvragen en het totaal aantal vragen blijven gewoon hetzelfde.
Het autotheorie-examen krijgt drie examenonderdelen, namelijk: gevaarherkenning, kennis en inzicht.

 

Wordt bevraagd in examenonderdeel:
Onderwerp Omschrijving van het onderwerp
Gevaarherkenning
Kennis
Inzicht
Gevaarherkenning Het herkennen van gevaar in verschillende situaties en bepalen wat je moet doen: remmen, gas loslaten of niets.
X
Gebruik van de weg De plaats op de weg, voorsorteren, inhalen, maximumsnelheid, stilstaan en parkeren.  
X
X
Voorrang en voor laten gaan Voorrang geven op kruispunten, voor laten gaan bij afslaan en voor laten gaan van voetgangers.  
X
X
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres Onder andere over rijden op een autosnelweg of in een erf. En wat je wel en niet mag doen bij bijvoorbeeld een militaire colonne of tijdens een bijzondere manoeuvre.  
X
X
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties Het gebruik van lichten, geven van signalen, zitplaatsen, gebruik van autogordels en reageren in noodsituaties zoals pech en een ongeluk.  
X
X
Verkeerstekens en aanwijzingen Verkeersborden, verkeerslichten, verkeerstekens op het wegdek en aanwijzingen van bijvoorbeeld agenten.  
X
X
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden Welke kennis en vaardigheden zijn belangrijk voor een veilige verkeersdeelname en om zuinig te rijden? En welke risico's zijn er?  
X
X
Wetgeving De algemene voorschriften uit de verkeerswetgeving en documenten die te maken hebben met het gebruik van de auto.  
X
Voertuigkennis De eisen die aan de auto gesteld worden zoals lading en verlichting, en kennis van bijvoorbeeld dashboardsymbolen en gebruik van spiegels.  
X

De vragen in het theorie-examen auto gaan over negen onderwerpen:

Zoals je inmiddels wel zult weten, gaat de beoordeling van het theorie-examen per 1 november aanstaande veranderen.

Het onderdeel gevarenherkenning wijzigt niet, maar de onderdelen regelkennis en inzicht worden vanaf dan apart beoordeeld.

Waar voorheen gemiddeld 55 seconden per vraag werd gehanteerd, zal voor het onderdeel regelkennis gemiddeld 35 seconden antwoord gegeven moet worden (7 minuten voor 12 vragen, tenminste 10 goed beantwoord) en voor het onderdeel inzicht gemiddeld 32,14 seconden (15 minuten voor 28 vragen, waarvan tenminste 25 goed beantwoord).Gevaarherkenning.

De vragen over gevaarherkenning moet je beantwoorden door aan te geven wat je in een verkeerssituatie zou doen. De keuze kan zijn:

Voor iedere vraag heb je 8 seconden de tijd om te antwoorden. Dat lijkt kort, maar in het echte verkeer moet je vaak nog veel sneller beslissen wat je doet! Verkeersregels Natuurlijk moet je weten wat de regels in het verkeer zijn om de borden en andere tekens in het verkeer te begrijpen. Je kennis van de verkeersregels wordt in dit onderdeel getoetst. Verkeersinzicht Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig en veilig is om te doen. De vragen worden gesteld aan de hand van verkeerssituaties die je op een grote tv-monitor ziet. Je moet je dan voorstellen dat jij de bestuurder van het CBR-voertuig bent.De geslaagde kandidaat ontvangt een uitslagformulier. De uitslag van het theorie-examen wordt elektronisch geregistreerd en is 1.5 jaar geldig.

Het adres in Arnhem waar je theorieexamen kunt doen.

CBR Examencentrum Arnhem Hazenkamp 10, 6836 BA, Arnhem.

Wat moet ik meenemen naar het theorie-examen?

Een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs.

Voordat je een tussentijdse toets of een praktijkexamen kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen. Als je daarvoor slaagt ontvang je een uitslagformulier. Let op: vanaf 1 oktober 2006 is het niet meer nodig een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) en een pasfoto mee te nemen naar je theorie examen, tusentijdse toets, praktijkexamen.

Wat moet ik meenemen naar het praktijk examen?

Machtig jouw autorijschool met DigiD.

Voordat de rijschool het praktijkexamen voor jou gaat aanvragen moet jij daar eerst toestemming voor geven. Dat doe je met een machtiging. Voordeel hiervan is dat je direct een e-mail ontvangt als de rijschool een praktijkexamen of toets voor je heeft gereserveerd of als je deze is verschoven. Daarnaast zijn jouw adresgegevens automatisch voor jouw rijschool beschikbaar in het reserveringssysteem van het CBR. Het machtigen doe je op mijn.cbr.nl met je DigiD. DigiD is jouw persoonlijke digitale legitimatie voor overheidsdiensten. Geef deze nooit aan een ander. In de flyer staat precies wat je moet doen om je rijschool te machtigen. De machtiging blijft geldig tot je bent geslaagd. Wil je de machtiging eerder intrekken, lees dan eerst de machtigingsvoorwaarden.

 

Examenkandidaat moet Eigen Verklaring van CBR voortaan zelf indienen.

Vanaf 1 november 2017 is het niet langer mogelijk om via TOP internet een Eigen verklaring in te dienen voor uw kandidaten. Dit heeft het CBR besloten, omdat iedereen zélf verantwoordelijk is voor zijn gezondheidsgegevens. Door zelf de Gezondheidsverklaring in te vullen, denkt een kandidaat bewust na over de vragen over zijn gezondheid. Bovendien zijn deze gegevens persoonlijk en zeer vertrouwelijk. Ook verandert per 1 november 2017 de naam Eigen verklaring in Gezondheidsverklaring. Beide namen verwijzen naar hetzelfde document.

 

Belangrijke extra aandachtspunten:


Waarom een naamswijziging? De naamswijziging van Eigen verklaring naar Gezondheidsverklaring is gekomen door feedback van onze klanten. Zij geven aan dat deze naam beter aangeeft waar het formulier voor bedoeld is: een verklaring over je gezondheid. Als een kandidaat een of meer vragen op deze verklaring met ‘ja’ beantwoordt, krijgt hij ook te maken met een keuringsverslag (voorheen geneeskundig verslag genoemd). Deze naamswijziging wordt geleidelijk ingevoerd omdat de papieren verklaringen voorlopig nog in omloop zijn. Beide namen kunnen dan ook nog voorkomen.

 

Vernieuwing vragenlijst. Binnenkort wordt ook de vragenlijst van de Gezondheidsverklaring vernieuwd. Het CBR streeft ernaar om sneller en slimmer uit te vragen, zodat mensen niet onnodig verwezen worden naar een arts of specialist. Ook zijn de vragen soms herschreven, vereenvoudigd of opgesplitst. Bovendien is de volgorde van de vragen gewijzigd (van eenvoudig en veelvoorkomend, naar ingewikkelder en zeldzamer). Beide vragenlijsten komen nog enige tijd naast elkaar voor.

 

Bij Verkeersschool Piet Koster worden de (rij)examens gereserveerd via TOP-INTERNET.

Geslaagd voor je autorijexamen en hoe nu verder.

Waar en wanneer aanvragen

Een rijbewijs vraagt u aan bij Publiekszaken, Markt 22, Wageningen. Maak hiervoor een afspraak of kom langs op onze "vrije inloop" op woensdagochtend ( 8:30 tot 12:30 uur).

(Let op: vanaf 1-1-2021 geldt ook voor de vrijdagmiddag en avond tot 20:00 uur dat wij op afspraak werken). Een rijbewijs aanvragen en ophalen doet u zelf bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U betaalt bij de aanvraag. Het rijbewijs ligt na 5 werkdagen voor u klaar.


Meenemen

Neem het volgende mee als u uw rijbewijs komt aanvragen:


Kosten:

Product Tarief
Rijbewijs € 40,65
Gezondheidsverklaring € 37,80
Extra kosten bij spoedaanvraag € 34,10
Extra kosten bij vermissing rijbewijs € 17,50

Spoedaanvraag rijbewijs

Rijbewijs snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Als u het rijbewijs voor 15:00 uur aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag vanaf 9:30 uur afhalen. U betaalt extra kosten. Heeft u uw oude rijbewijs niet meer, dan is een spoedprocedure niet altijd mogelijk.


Rijbewijs kwijt of gestolen

Bij verlies of diefstal van uw rijbewijs ondertekent u een vermissingsverklaring bij de gemeente. De normale levertijd van 5 werkdagen kan niet gegarandeerd worden. Bij verlies of diefstal in Nederland is aangifte doen niet nodig. Let op: Is uw document in het buitenland verdwenen, dan kunt u voor uw reisverzekering bij de politie in het buitenland aangifte doen.


Gezondheidsverklaring

De Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring) is een formulier met vragen over uw gezondheid. U heeft de Gezondheidsverklaring nodig als u rijexamen gaat doen of als u vanwege een medische situatie een rijbewijs met beperkte geldigheidsduur heeft. Maar ook als u uw rijbewijs wilt halen of verlengen voor vrachtauto of bus (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E of DE) en als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag moet u deze verklaring invullen. Door deze verklaring in te vullen kan het CBR beoordelen of u gezond genoeg bent om te rijden.

Zie ook: www.cbr.nl/gezondheidsverklaring.

 

Waar kan ik een Gezondheidsverklaring kopen?

U kunt op de volgende manieren aan een Gezondheidsverklaring komen:

 

U vult alleen zelf de vragen in, waarna u de Gezondheidsverklaring aan het CBR opstuurt. Van het CBR ontvangt u daarna het standaard keuringsverslag dat -voor ouderen en beroepschauffeurs- altijd door een arts moet worden ingevuld. Ook ontvangt u gelijk al eventuele andere verwijzingen. U kan dit van ons per post ontvangen, maar bij voorkeur vervolgen we het proces digitaal.


Geldigheid rijbewijs

Een rijbewijs is in principe 10 jaar geldig. Vanaf uw 65e verjaardag of wanneer u medisch gekeurd wordt verandert dit:


Categorie T op rijbewijs

Op 1 juli 2015 werd categorie T voor rijbewijzen ingevoerd. Dit is om met een tractor of voertuig met beperkte snelheid te mogen rijden op de openbare weg.

Lees hierover alles op de website rijbewijs.nl.


Omwisseling rijbewijs

Een geldig buitenlands rijbewijs kunt u omwisselen als u in Nederland woont. Alle informatie hierover staat op de website van de RDW.

Verkeersschool Piet Koster © 2024